Αρχείο

Archive for 17 Νοεμβρίου, 2012

Ο Χρύσανθος Λαζαρίδης γράφει για την εξέγερση του Πολυτεχνείου. «Μιλάω σπάνια για τα γεγονότα εκείνα, κι όταν το κάνω αμφισβητώ όλους τους μύθους που επικράτησαν έκτοτε. Κυρίως για το ρόλο που διαδραμάτισε η τότε Αριστερά… »

17 Νοεμβρίου, 2012 Σχολιάστε

“Για τους Σπαρτιάτες, Είλωτες. Και για τους Είλωτες, Σπαρτιάτες…”

Του Χρύσανθου Λαζαρίδη

Ακούω διάφορους σήμερα να βρίζουν τη λεγόμενη «γενιά του Πολυτεχνείου».

Ανήκω – θέλοντας και μη – σε εκείνη της γενιά.

Μιλάω σπάνια για τα γεγονότα εκείνα, κι όταν το κάνω αμφισβητώ όλους τους μύθους που επικράτησαν έκτοτε. Κυρίως για το ρόλο που διαδραμάτισε η τότε Αριστερά…

Αυτή η αμφισβήτηση εκ μέρους μου εκφράζεται δημόσια και γίνεται από τότε, όταν δεν ήταν εύκολο να ειπωθούν, να γραφούν ή να ακουστούν, πράγματα που τώρα τα λένε πολλοί. Και κάποιοι, μάλιστα, καθ’ υπεροβολήν…

Και δεν εξαργύρωσα τη συμμετοχή μου στα «γεγονότα του Πολυτεχνείου». Συνειδητά, από την πρώτη στιγμή, κράτησα τις αποστάσεις μου και αποδοκίμασα όσους το έκαναν. Και μάλιστα σε εποχές που αυτό είχε και κόστος και ρίσκο: Διαβάστε περισσότερα…

Μας σέρνουν σε ένα εκρηκτικό δίπολο

17 Νοεμβρίου, 2012 Σχολιάστε
Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης , Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος

Αν πριν μερικά χρόνια έλεγε κανείς πως μπορεί η Ελλάδα να ξαναγυρίσει στην εποχή του 1945, με τον αιματηρό εμφύλιο, θα τον περνούσαν για φαντασιόπληκτο και το λιγότερο, θα του έλεγαν πως είσαι εκτός τόπου και χρόνου. Άλλωστε σήμερα δεν υπάρχουν ούτε κομμουνιστικά στρατόπεδα, ούτε φασιστικές δικτατορίες.

 

Σήμερα όμως το ενδεχόμενο αυτό προβάλει εφιαλτικό, καθώς όλες οι πολιτικές που ασκήθηκαν τα τελευταία χρόνια με μια ηγεσία την οποία το λιγότερο που θα μπορούσε να την χαρακτηρίσει κανείς είναι ανίκανη ηγεσία παίζοντας τον ρόλο του νεκροθάφτη της
ελληνικής κοινωνίας, μας ρίχνουν στην φωτιά της εσωτερικής σύγκρουσης που θα κάψει ότι θα έχει απομείνει.

Μια τριάδα ανικάνων και τυφλωμένων, (σκόπιμα;), πολιτικών που είναι εκτός πραγματικότητας, ή όπως υποστηρίζουν κάποιοι εκτελούν διατεταγμένη υπηρεσία, τροφοδοτεί μια επικίνδυνη πόλωση. Η τριάδα αυτή ενισχύει την άνοδο από την μια του Σύριζα, που προβάλει σαν το κύριο αντιμνημονιακό κόμμα αλλά με ιδέες νεοταξικές, (και φιλοαμερικανικές;), και από την άλλη της Χρυσής Αυγής, που προβάλλει σαν ο μοναδικός προστάτης της ελληνικής καταπιεσμένης κοινωνίας, αλλά με ολοκληρωτικές μεθόδους και εμφυλιοπολεμικές προσδοκίες. Διαβάστε περισσότερα…

Το νόημα του Πολυτεχνείου σήμερα

17 Νοεμβρίου, 2012 Σχολιάστε
του Γιώργου  Καραμπελιά από το Άρδην τ. 17 που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 1998
Ένα ε­ρώ­τη­μα που μου έ­χουν θέ­σει συ­χνά πολ­λοί ξέ­νοι φί­λοι –ι­διαί­τε­ρα στην πρώ­τη με­τα­πο­λι­τευ­τι­κή πε­ρί­ο­δο– εί­ναι το για­τί οι Έλ­λη­νες ε­ξα­κο­λου­θούν να α­πο­δί­δουν τό­σο με­γά­λη ση­μα­σί­α στην ε­πέ­τειο του Πο­λυ­τε­χνεί­ου και ε­πι­κε­ντρώ­νουν, ή του­λά­χι­στον ε­πι­κέ­ντρω­ναν μέ­χρι τα μέ­σα της δε­κα­ε­τί­ας του 1980, γύ­ρω α­πό αυ­τή την ε­πέ­τειο τη διά­θε­σή τους για κι­νη­το­ποί­η­ση και α­ντι­πα­ρά­θε­ση με την κυ­βέρ­νη­ση.
Και το ε­ρώ­τη­μά τους έ­μοια­ζε σχε­τι­κά εύ­λο­γο: για­τί δεν συμ­βαί­νει το ί­διο σε άλ­λες χώ­ρες. Για­τί δεν συμ­βαί­νει το ί­διο π.χ. στη Γαλ­λί­α με την 3η του Μά­η, την «ε­πέ­τειο» της έ­ναρ­ξης της φοι­τη­τι­κής ε­ξέ­γερ­σης στη Γαλ­λί­α το 1968; Ή α­κό­μα και με την ε­πέ­τειο της α­πε­λευ­θέ­ρω­σης α­πό τους Γερ­μα­νούς στις πε­ρισ­σό­τε­ρες ευ­ρω­πα­ϊ­κές χώ­ρες;
Ποιο εί­ναι το νό­η­μα και η ι­διαι­τε­ρό­τη­τα αυ­τής της ε­πε­τεί­ου που εί­ναι ταυ­τό­χρο­να μια η­μιε­πί­ση­μη ε­θνι­κή γιορ­τή και έ­να έ­ναυ­σμα κι­νη­το­ποι­ή­σε­ων και διεκ­δι­κή­σε­ων;

Για­τί στο Πο­λυ­τε­χνεί­ο του 1974 και του 1975 έ­γι­νε η ε­πί­θε­ση ε­νά­ντια στην Α­με­ρι­κανι­κή Πρε­σβεί­α; Για­τί στο Πο­λυ­τε­χνεί­ο του 1976 οι α­περ­γοί ερ­γά­τες της ΜΕΛ κα­τέ­βη­καν α­πό τη Θεσ­σα­λο­νί­κη για να με­τα­φέ­ρουν τον α­γώ­να τους στο ε­πί­κε­ντρο του ε­θνι­κού εν­δια­φέ­ρο­ντος; Για­τί, το 1980, η α­ντί­θε­ση του λα­ού με την τό­τε κυ­βέρ­νη­ση της Νέ­ας Δη­μο­κρα­τί­ας θα ε­πι­κε­ντρω­θεί στο Πο­λυ­τε­χνεί­ο και θα κα­τα­λή­ξει στον θά­να­το δύ­ο δια­δη­λω­τών, του Κου­μή και της Κα­νελ­λο­πού­λου; Για­τί, το 1985, γύ­ρω α­πό το Πο­λυ­τε­χνεί­ο θα εκ­φρα­στεί η α­ντί­θε­ση με την πε­ριο­ρι­στι­κή πο­λι­τι­κή λι­τό­τη­τας ε­πί υ­πουρ­γί­ας Ση­μί­τη και θα ε­πι­φέ­ρει τον θά­να­το του νε­α­ρού μα­θη­τή Καλ­τε­ζά; Διαβάστε περισσότερα…

Απολύσεις μέσω ΑΤΜ

17 Νοεμβρίου, 2012 Σχολιάστε
Του Αρη Χατζηγεωργίου
«Δηλαδή εγώ να μην ξαναέρθω στη δουλειά;»… «Δεν θα πληρωθώ στο τέλος του μήνα;»…
Αντιμέτωποι με τέτοια αναπάντητα βασανιστικά ερωτήματα χιλιάδων υπαλλήλων που βλέπουν την πόρτα της εξόδου από το Δημόσιο, βρίσκονται από χθες δήμαρχοι και επικεφαλής εκατοντάδων υπηρεσιών.
Οι απορίες τους, όμως, θα λυθούν με τον πιο απρόσωπο τρόπο στο ΑΤΜ που θα αναζητήσουν τον μισθό τους πριν από το τέλος του μήνα…
Εκεί θα αντικρίσουν την πικρή αλήθεια ακόμη και αν ακούνε υποσχέσεις ότι τελούν υπό προστασία. Χαρακτηριστικότερη είναι η περίπτωση των δήμων όπου εκτιμάται ότι εργάζονται περισσότεροι από 20.000 διοικητικοί υπάλληλοι αορίστου χρόνου, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εκτός ΑΣΕΠ, η κατηγορία δηλαδή που επελέγη πρώτη ως εξοβελιστέα.
Οι υπάλληλοι της κατηγορίας αυτής τίθενται με τα μέτρα του τρίτου Μνημονίου σε διαθεσιμότητα με μειωμένες αποδοχές (75%) και μετακινούνται-μετατάσσονται υποχρεωτικά εντός έτους, διαφορετικά απολύονται. Το ίδιο ισχύει με όσους ελέγχονται για ποινικά-πειθαρχικά αδικήματα που τίθενται σε αργία με μειωμένες αποδοχές ακόμη και αν δεν υπάρχουν τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις προκειμένου να απολυθούν.
Στους περισσότερους δήμους υπάρχουν ήδη αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων που αντιτίθενται στις απολύσεις και υποσχέσεις ότι δεν θα σταλούν στοιχεία. Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης διευκρίνισε όμως χθες ότι οι διαθεσιμότητες και οι αργίες υπαλλήλων ισχύουν ούτως ή άλλως από προχθές Τρίτη, είτε δοθούν στοιχεία από τις υπηρεσίες εντός πενθημέρου είτε όχι. Διαβάστε περισσότερα…

Μισθοί Κίνας, τιμές Ευρώπης στην Ελλάδα

17 Νοεμβρίου, 2012 Σχολιάστε
Η ελληνική οικονομία διανύει το πέμπτο έτος της ύφεσης με τους μισθούς να μειώνονται και την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών να καταρρέει.
Ωστόσο, ο νόμος της προσφοράς και τη ζήτησης δεν φαίνεται να ακολουθεί την πτώση των μισθών, καθώς οι τιμές των προϊόντων έχουν αυξηθεί ή μειωθεί ελάχιστα. Ακόμη χειρότερα, οι τιμές στα ελληνικά σούπερ μάρκετ είναι σε πολλές περιπτώσεις ακριβότερα απ’ ότι σε άλλες χώρες της Ε.Ε.
Σύμφωνα με έρευνα του Ελληνικού Κέντρου Καταναλωτών (ΕΛΚΕΚΑ), το οικογενειακό καλάθι ενός μεσαίου Ελληνικού νοικοκυριού σκαρφάλωσε στα 2.338,80 ευρώ τον Σεπτέμβριο-2012 σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2011,που κόστιζε 2.317,8 ευρώ. Πρόκειται για μία αύξηση 20,96 ευρώ ή σε ποσοστό 1% .
Η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων τη δεκαετία του 2000 αυξήθηκε από το 82,3% του μέσου όρου των 37 κρατών – μελών, στο 95,1% το 2011 (παρέμεινε σταθερό σε σχέση με το 2010), όπως φανερώνεται μέσα από τα στοιχεία της Eurostat.
Με το ΑΕΠ και τους μισθούς να μειώνονται, οι ακριβές τιμές των προϊόντων γίνονται βρόγχος για τα ελληνικά νοικοκυριά, που παλεύουν να αντεπεξέλθουν με δυσκολία στις καθημερινές ανάγκες τους και για να γεμίσουν το ψυγείο τους. Διαβάστε περισσότερα…

Στον αέρα η λύση για το ελληνικό χρέος

17 Νοεμβρίου, 2012 Σχολιάστε
https://i0.wp.com/marketbeast.gr/wp-content/uploads/2012/11/fetcher_0668.jpeg

«Όχι» στο κούρεμα λέει η Μέρκελ, κόκκινη γραμμή το χρέος στο 120% απαντάει από την πλευρά του το ΔΝΤ

Άμεση λύση στο πρόβλημα της Ελλάδας ζήτησε από τους υπουργούς Οικονομικών της ευρωζώνης η Καγκελάριος της Γερμανίας Ανγκελα Μέρκελ, η οποία απέρριψε τη λύση του «κουρέματος» του χρέους της χώρας μας.

«Η θέση μας περί αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους δεν έχει αλλάξει -ούτε και πρέπει να αλλάξει» δήλωσε η καγκελάριος της Γερμανίας, Άγκελα Μέρκελ, μετά τη συνάντηση που είχε στο Βερολίνο με τον γάλλο Πρωθυπουργό Ζαν-Μαρκ Ερό. Διευκρίνισε, πάντως, ότι για να συμβεί αυτό, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η τελική έκθεση της τρόικας.

Για το ίδιο ζήτημα ο κ. Ερό επισήμανε ότι «η ώρα της απόφασης σχετικά με την Ελλάδα πλησιάζει και, όπως η Γερμανία, η Γαλλία ελπίζει ότι η απόφαση θα έρθει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα».

Εν τω μεταξύ, σε εντελώς διαφορετικό μήκος κύματος, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επιμένει να θεωρεί κόκκινη γραμμή τη τη μείωση του ελληνικού χρέους στο 120% του ΑΕΠ έως το 2020, στόχος ο οποίος επιτυγχάνεται, στα σίγουρα, μόνο με κούρεμα. Κατά την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου στην έδρα του ΔΝΤ στην Ουάσιγκτον, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του ΔΝΤ, Ουίλιαμ Μάρεϊ, έδωσε έμφαση στη συνεδρίαση του Eurogroup στις 20 Νοεμβρίου, ενώ, επιχειρώντας να διασκεδάσει την ανησυχία ότι το Ταμείο είναι ένα βήμα πριν την αποχώρησή του από το ελληνικό πρόγραμμα, τόνισε ότι οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο και πως το ΔΝΤ παραμένει «πλήρως δεσμευμένο». Διαβάστε περισσότερα…

Αρέσει σε %d bloggers: