To κρυφό χρέος της Κίνας

chinese-dragon-redΚατά τα τελευταία 200 χρόνια, έχουν σημειωθεί περισσότερες από 250 κρατικές  στάσεις πληρωμών εξωτερικού χρέους, και 68 περιπτώσεις εγχώριων στάσων πληρωμών. Καμία από αυτές δεν ήταν μεμονωμένο περιστατικό. Πράγματι, οι στάσεις πληρωμών  – σε συνδυασμό με παράγοντες όπως τα υπέρογκα δημοσιονομικά ελλείμματα, τα υπερτιμημένα νομίσματα, το υψηλό δημόσιο χρέος, και τα ανεπαρκή συναλλαγματικά αποθέματα – έχουν πάντα προκαλέσει οικονομικές κρίσεις, από την κρίση του μεξικανικού πέσο το 1994 και την κρίση του 1998 με το ρωσικό ρούβλι στην αμερικανική κρίση των ενυπόθηκων δανείων υψηλού κινδύνου το 2008.

Από την εποχή των μεταρρυθμίσεων της Κίνας και το άνοιγμα της προς τα έξω, η χώρα γνώρισε τρεις περιόδους μεγάλων δημόσιων οικονομικών προβλημάτων. Στα τέλη της δεκαετίας του 1970, η χώρα αντιμετώπιζε ένα εξουθενωτικό δημοσιονομικό έλλειμμα.

Στη δεκαετία του 1990, ο ιδιωτικός της τομέας μαστιζόταν από «τριγωνικά χρέη» (όπου κατασκευαστές που δεν είχαν πληρωθεί για τα αγαθά τους δεν ήταν σε θέση να πληρώσουν τους προμηθευτές τους, οι οποίοι με τη σειρά τους δεν μπορούσαν να εξοφλήσουν τους δικούς τους προμηθευτές). Αργότερα την ίδια την δεκαετία, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είχαν επιβαρυνθεί από επισφαλείς απαιτήσεις που δημιουργήθηκαν από κρατικές επιχειρήσεις.

Τώρα η Κίνα βιώνει ένα τέταρτο κύμα αυξημένου κινδύνου χρέους, που αυτή τη φορά χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα συσσωρευμένων ομολόγων τοπικής αυτοδιοίκησης και εταιριών. Ο εθνικός προϋπολογισμός της Κίνας, που μπορεί να υπερηφανεύεται για το θετικό του πρόσημο, έχει συγκεντρώσει μεγάλη προσοχή τα τελευταία χρόνια. Όμως, προκειμένου να εκτιμηθεί ο οικονομικός κίνδυνος της Κίνας με ακρίβεια, πολιτικοί και οικονομολόγοι πρέπει να εξετάσουν τους κινδύνους που βρίσκονται στην περιουσιακή διάρθρωση της χώρας – και οι υποχρεώσεις που δεν περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό της.

Τα τρέχοντα προβλήματα έχουν τη ρίζα τους στην απάντηση της κυβέρνησης στην παγκόσμια στη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. Ο πρώτος γύρος των δημοσιονομικών κινήτρων, που υποστηρίχτηκε από την πιστωτική χαλάρωση, οδήγησε τις τοπικές κυβερνήσεις και το χρηματοπιστωτικό τομέα να αυξήσουν τους δείκτες μόχλευσης. Ως αποτέλεσμα, το 2010, ο συνολικός δείκτης μόχλευσης της Κίνας είχε αυξηθεί κατά 30%.

Κρίνοντας από τον τότε προϋπολογισμό της, η κινεζική κυβέρνηση είχε ένα σχετικά μεγάλο απόθεμα καθαρών στοιχείων ενεργητικού και χαμηλό δημόσιο χρέος, και έτσι φαίνεται ότι ήταν σε καλή θέση να διαχειριστεί τις υποχρεώσεις της. Πράγματι, σύμφωνα με την Ακαδημία Κοινωνικών Επιστημών της Κίνας, τα καθαρά δημόσια περιουσιακά στοιχεία της Κίνας αυξάνονταν κάθε έτος από το 2000 έως το 2010, – αρκετά για να καλύψουν τις υποχρεώσεις της κυβέρνησης.

Αλλά τα θετικά καθαρά περιουσιακά στοιχεία δεν είναι επαρκή για την εξάλειψη του χρηματοοικονομικού κινδύνου, η οποία επίσης εξαρτάται από τη δομή του ενεργητικού (τη ρευστότητα των περιουσιακών στοιχείων και την ευθυγράμμιση των προθεσμιών λήξης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων).

Στην Κίνα, το ποσοστό των σταθερών, μη ρευστοποιήσιμων περιουσιακών στοιχείων υπερβαίνει το 90%. Τα ‘περιουσιακά στοιχεία πόρων’ αντιπροσωπεύουν περίπου το 50% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων του δημοσίου, με λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία να ανέρχονται σε 39% και διοικητικά (ή μη λειτουργικά) περιουσιακά στοιχεία να φτάνουν στο 6%. Τα δύο τελευταία είναι δύσκολο να τα ρευστοποιήσει κανείς. Και, δεδομένου ότι τα περιουσιακά στοιχεία πόρων είναι μικρές και μη-ανανεώσιμες πηγές, η παραδοσιακή πρακτική των πλειστηριασμών και χρηματοδοτικής μίσθωσης γης για να κρατηθεί το δημοσιονομικό έλλειμμα υπό έλεγχο δεν είναι βιώσιμη – ειδικά σε μια εποχή όπου οι εξωτερικοί κραδασμοί ή μια εγχώρια οικονομική ύφεση θα μπορούσε να προκαλέσει εύκολα μια βραχυπρόθεσμη κρίση φερεγγυότητας ή και χρεοκοπία.

Η Κίνα αντιμετωπίζει πρόσθετους κινδύνους χρέους από τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις και τη διϋπηρεσιακή μετατροπή του κινδύνου, ιδίως με τη μορφή των έμμεσων εγγυήσεων για χρέη που προκύπτουν από τις τοπικές κυβερνήσεις και τις κρατικές επιχειρήσεις. Πράγματι, οι εγγυήσεις αυτές αποτελούν την πιο σημαντική μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη οικονομική απειλή για την Κίνα.

Τους τελευταίους μήνες, έχει υπάρξει μια σημαντική αύξηση εκδόσεων ομολόγων LGIV, με στόχο την υποστήριξη των προσπαθειών των τοπικών κυβερνήσεων για τη σταθεροποίηση της οικονομικής ανάπτυξης μέσω επενδυτικών σχεδίων. Αλλά οι έμμεσες εγγυήσεις για αυτά τα ομόλογα – καθώς και για τον υφιστάμενο τραπεζικό δανεισμό – ανέρχονται σε κρυφές εκτός προϋπολογισμού υποχρεώσεις για την κεντρική κυβέρνηση.

Οι τοπικές κυβερνήσεις έχουν συσσωρεύσει επίσης τεράστιες ποσότητες χρέους μέσω καθυστερήσεων, πιστώσεων και εγγυήσεων. Μόλις ο αθροιστικός κίνδυνος από το χρέος υπερβεί την οικονομική ικανότητα μιας τοπικής κυβέρνησης, η κεντρική κυβέρνηση αναγκάζεται να αναλάβει την ευθύνη για τη βιωσιμότητα του, θέτοντας άμεσα σε κίνδυνο και τη δική της οικονομική ισχύ.

Ταυτόχρονα, ο εταιρικός τομέας της Κίνας στηρίζεται υπερβολικά στην χρηματοδότηση του χρέους, αντί στην καθαρή του θέση. Το χρέος μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων της Κίνας ανέρχεται σε περίπου 62% του συνολικού χρέους δηλαδή – 30-40% υψηλότερο από ότι σε άλλες χώρες. Σύμφωνα με τη GK Dragonomics, το σύνολο των εταιρικών χρεών της Κίνας ανήλθε στο 108% του ΑΕΠ το 2011, και κατέληξε σε 15-ετές υψηλό το 2012 στο 122% του ΑΕΠ.

Πολλές από αυτές τις υπερχρεωμένες επιχειρήσεις είναι κρατικής ιδιοκτησίας, και έχουν δανειστεί από τις υπό-κρατικό-έλεγχο τράπεζες. Οι έμμεσες εγγυήσεις για το χρέος, επίσης, δείχνουν ότι οι υποχρεώσεις της κυβέρνησης είναι πολύ υψηλότερες από ότι δείχνει ο ισολογισμός της.

Η Κίνα δεν είναι too big to fail. Σε ένα εύθραυστο οικονομικό περιβάλλον, οι πολιτικοί δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά να επιτρέπουν το μέγεθος του ισολογισμού της Κίνας να τους αποσπάει την προσοχή από τους υποκείμενους διαρθρωτικούς κινδύνους και τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις που απειλούν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της.

http://www.sofokleous10.gr/portal2/index.php?option=com_content&view=article&id=92028&catid=&Itemid=73

  1. Δεν υπάρχουν σχόλια.
  1. No trackbacks yet.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: