Αρχική > Ενδιαφέροντα, Εξωτερική πολιτική, Οικονομία, Προβληματισμοί > Η οικονομική παγκοσμιοποίηση σε αντίστροφη μέτρηση

Η οικονομική παγκοσμιοποίηση σε αντίστροφη μέτρηση

19 Απριλίου, 2013 Σχολιάστε Go to comments

Man Flying Towards Money PlanetΓια τρεις δεκαετίες, η οικονομική παγκοσμιοποίηση φαινόταν αναπόφευκτη. Οι νέες τεχνολογίες κατέστησαν δυνατή τη διεξαγωγή συναλλαγών σε όλο τον κόσμο εν ριπή οφθαλμού. Οι αποταμιευτές απέκτησαν την ικανότητα να διαφοροποιηθούν, ενώ οι οφειλέτες θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν την παγκόσμια αγορά κεφαλαίου. Δεδομένου ότι οι εθνικές χρηματοπιστωτικές αγορές έγιναν όλο και περισσότερο αλληλένδετες, οι διασυνοριακές ροές κεφαλαίων αυξήθηκαν από 0,5 τρισεκατομμύρια δολάρια το 1980 σε περίπου 11,8 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2007.

Αλλά η κρίση του 2008 εξέθεσε στους κινδύνους μετάδοσης, που περιλαμβάνει ένας περίπλοκος ιστός παγκοσμιοποιημένου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Οι διασυνοριακές ροές κεφαλαίων κατέρρευσαν απότομα. Σχεδόν πέντε χρόνια αργότερα, παραμένουν κάτω από το 60% των επιπέδων τους πριν από την κρίση.

Αυτή η υποχώρηση στη διασυνοριακή δραστηριότητα έχει συνοδευτεί από υποτονική αύξηση των παγκόσμιων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (παρά τις πρόσφατες ανοδικές τάσει σε χρηματιστήρια σε όλο τον κόσμο). Τα παγκόσμια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία έχουν αυξηθεί μόλις κατά 1,9% σε ετήσια βάση από την κρίση, κάτω από τη μέση ετήσια αύξηση  του 7,9% για την περίοδο 1990 – 2007.

Πρέπει ο κόσμος να ανησυχεί για αυτή τη μείωση στις διασυνοριακές ροές κεφαλαίων και επιβράδυνση της χρηματοδότησης; Και ναι και όχι.

Μετά τους υπερμεγέθεις κινδύνους για πιθανές φούσκες επί σειρά ετών, οι τάσεις αυτές θα μπορούσε να είναι ένα σημάδι ότι το σύστημα επανέρχεται. Όπως γνωρίζουμε σήμερα, ένα μεγάλο μέρος της ανάπτυξης σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία πριν από την κρίση αντικατοπτρίζεται στη μόχλευση του ίδιου του χρηματοπιστωτικού τομέα, καθώς η αύξηση των διασυνοριακών ροών αντανακλούσε την πρόσβαση των κυβερνήσεων σε παγκόσμιες αγορές κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση χρόνιων δημοσιονομικών ελλειμμάτων. Η διακοπή των σχέσεων με τις πηγές της οικονομικής παγκοσμιοποίησης είναι ευπρόσδεκτη.

Αλλά δεν είναι υγιείς όλες οι εκφάνσεις της παρούσας υποχώρησης. Παραδόξως, οι αναδυόμενες οικονομίες αντιμετωπίζουν επίσης μια επιβράδυνση. Η ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών αγορών τους μόλις και μετά βίας φτάνει το ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ. Οι περισσότερες από τις χώρες αυτές έχουν πολύ μικρά χρηματοπιστωτικά συστήματα σε σχέση με το μέγεθος των οικονομιών τους, και, με τις μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις (ΜΜΕ), τα νοικοκυριά, καθώς και τα έργα υποδομής να αντιμετωπίζουν πιστωτικούς περιορισμούς, έχουν σίγουρα αρκετό χώρο για τη βιώσιμη εμβάθυνση των αγορών τους.

Οι σύγχρονες τάσεις φαίνεται να οδηγούν προς ένα κατακερματισμένο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα στο οποίο οι χώρες βασίζονται κατά κύριο λόγο στις εγχώριες επενδύσεις κεφαλαίου. Θα μπορούσαν να προκύψουν εντονότερες περιφερειακές ανισότητες όσον αφορά τη διαθεσιμότητα και το κόστος του κεφαλαίου, ιδιαίτερα για τις μικρότερες επιχειρήσεις και τους καταναλωτές, περιορίζοντας τις επενδύσεις και την ανάπτυξη σε ορισμένες χώρες. Και, ενώ ένα πιο εθνικοποιημένο χρηματοπιστωτικό σύστημα δεν μειώνει την πιθανότητα των παγκόσμιων κρίσεων δημιουργεί ωστόσο αστάθεια σε απομακρυσμένες αγορές, και μπορεί να οξύνει κινδύνους στο πλαίσιο των τοπικών τραπεζικών συστημάτων αλλά και να αυξήσει την πιθανότητα εγχώριων χρηματοπιστωτικών κρίσεων.

Έτσι, είναι δυνατόν να επανέρθει η χρηματοπιστωτική παγκοσμιοποίηση, αποφεύγοντας τα λάθη του παρελθόντος;

Η επιτυχής ολοκλήρωση των ρυθμιστικών πρωτοβουλιών μεταρρύθμισης που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι η πρώτη επιτακτική ανάγκη. Αυτό σημαίνει ότι εργάζονται τις τελευταίες λεπτομέρειες των τραπεζικών προτύπων της Basel ΙΙΙ, δημιουργώντας σαφείς διαδικασίες για την επίλυση διασυνοριακών τραπεζικών και ανάκτησης, καθώς και τη δημιουργία δυνατοτήτων μακρο-προληπτικής εποπτείας. Αυτά τα βήματα θα βοηθήσουν σε μεγάλο βαθμό προς την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης αλλά και ενός συστήματος εγγυήσεων που δημιουργούν ένα πιο σταθερό σύστημα. Αλλά χρειάζονται πρόσθετα μέτρα.

Γενικότερα, οι υπάλληλοι στις αναδυόμενες οικονομίες θα πρέπει να επανεκκινήσουν  μεταρρυθμίσεις που θα επιτρέψουν την περαιτέρω εγχώρια οικονομική ανάπτυξη της αγοράς. Οι περισσότερες χώρες έχουν τη βασική υποδομή της αγοράς και τους κανονισμούς, αλλά η επιβολή και η εποπτεία είναι συχνά ανεπαρκής. Η πρόοδος σε αυτό το μέτωπο θα δώσει τη δυνατότητα αγορών μετοχών και ομολόγων να παρέχουν μια σημαντική εναλλακτική λύση στον τραπεζικό δανεισμό για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις – και δωρεάν κεφάλαια για τις τράπεζες να δανείζουν ΜΜΕ και καταναλωτές. Η εμβάθυνση στις κεφαλαιαγορές θα ωφελήσει επίσης τοπικούς αποταμιευτές και θα ανοίξουν νέες διαύλους για ξένους επενδυτές να διαφοροποιηθούν.

Δεδομένου ότι η Ευρώπη οδήγησε την πρόσφατη άνοδο και την πτώση της οικονομικής παγκοσμιοποίησης, κάθε προσπάθεια για να επαναφέρει το σύστημα θα πρέπει να επικεντρωθεί σε μέτρα για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και να θέσει την ευρωπαϊκή χρηματοπιστωτική ενοποίηση και πάλι στο προσκήνιο. Η πρόσφατη κρίση στην Κύπρο υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη δημιουργίας μιας ένωσης τραπεζών, που περιλαμβάνει όχι μόνο κοινή εποπτεία, αλλά και τους μηχανισμούς εκκαθάρισης και ασφάλισης καταθέσεων.

Καθορισμός του βαθμού διαφάνειας είναι ένα ακανθώδες και περίπλοκο ζήτημα για κάθε χώρα. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να σταθμίσουν τους κινδύνους της αστάθειας, των πιέσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών, και την ευπάθεια σε ξαφνικές ανατροπές στις ροές κεφαλαίων αλλά και τα οφέλη της ευρύτερης πρόσβασης στην πίστωση και την ενίσχυση του ανταγωνισμού. Η σωστή ισορροπία μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με το μέγεθος της οικονομίας, της αποδοτικότητας των εγχώριων πηγών χρηματοδότησης, και τη δύναμη της ρύθμισης και της εποπτείας.

Αλλά ο στόχος της δημιουργίας ενός ανταγωνιστικού, και ανοικτού χρηματοπιστωτικού τομέα αξίζει να είναι ένα κεντρικό μέρος της πολιτικής ατζέντας. Οι δεσμοί που ενώνουν τις παγκόσμιες αγορές έχουν φθαρεί, αλλά δεν είναι πολύ αργά για να τις επιδιορθώσει κανείς.

http://www.sofokleous10.gr/portal2/index.php?option=com_content&view=article&id=94096&catid=&Itemid=73

  1. Δεν υπάρχουν σχόλια.
  1. No trackbacks yet.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: